CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

24 maart 2016
CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. De periode van algemeenverbindendverklaring gaat in op 25 maart 2016 en loopt tot en met 4 november 2017.

Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze cao. Alle ondernemingen die personeel ter beschikking stellen aan derden, worden hiermee dan ook verplicht gesteld om de cao toe te passen.


700.000 uitzendkrachten

De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV. De cao was tot 17 september 2015 algemeen verbindend verklaard. Na afloop van die termijn hebben partijen bij de cao direct opnieuw algemeenverbindendverklaring aangevraagd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een cao op verzoek algemeen verbindend verklaren, mits de bepalingen gelden voor een naar zijn oordeel belangrijke meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen. Jaarlijks gaan er ruim 700.000 uitzendkrachten aan de slag.


Dispensatie

Zes partijen hebben een verzoek tot dispensatie ingediend bij de minister. De minister heeft al deze verzoeken afgewezen, waardoor deze partijen ook gebonden zijn aan de CAO voor Uitzendkrachten. Alleen voor leden van de NBBU geldt dat zij zijn gedispenseerd.


Gelijk speelveld

De ABU is blij met de algemeenverbindendverklaring. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Met de algemeenverbindendverklaring creëren we een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, behoudens die zijn aangesloten bij de NBBU, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten goed zijn geregeld."
8.256 x bekeken
Deel dit artikel:
Contact

Flexspecialisten is gevestigd in het Flexhuis.


Bezoekadres: Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Postadres: Postbus 294, 5340 AG Oss

Telefoon: +31 (0)88 594 01 00

E-mail: info@flexspecialisten.nl

Solliciteer nu