Nieuw cao: meer zekerheden voor uitzendkrachten

6 november 2017
Nieuw cao: meer zekerheden voor uitzendkrachten

Op maandag 9 oktober heeft de ABU samen met de vier betrokken vakbonden FNV, CNV, LBV en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor uitzendkrachten. De cao is op zondag 5 november ingegaan. De nieuwe afspraken bieden uitzendkrachten vooral meer zekerheden en duidelijkheid.

De leden van de ABU stemden met een zeer ruime meerderheid in met het onderhandelingsresultaat van de cao voor Uitzendkrachten. Datzelfde geldt voor de leden van de vier vakbonden. Daarmee is nu sprake van een cao-akkoord, met een breed draagvlak in de branche.


Goede balans

De nieuwe cao-afspraken moeten zorgen voor een goede balans tussen inkomenszekerheid voor de uitzendkracht en de gevraagde beschikbaarheid voor de uitzendonderneming. De tussen-cao loopt van 5 november 2017 tot en met 31 mei 2019. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij.


Per 5 november 2017:

  • Uitzendkrachten krijgen meer regie over hun beschikbaarheid (uitzendkrachten hoeven niet onbeperkt beschikbaar te zijn zonder te weten waar zij aan toe zijn).
  • Uitzendkrachten zijn vrij om ergens anders werkzaamheden te verrichten, daardoor wordt het gemakkelijker om meerdere banen te combineren.
  • Justitiële en bestuurlijke boetes kunnen worden verrekend, andere boetes niet meer.

Per 1 januari 2018:

  • Uitzendkrachten krijgen een extra vakantiedag.
  • De jeugdloonstaffel bij de ABU-beloning wordt aangepast conform de percentages van de wettelijke minimumjeugdloonstaffel.

Per 1 februari 2018:

  • Uitbreiding van de uitzendbevestiging: uitzendkrachten krijgen meer duidelijkheid over hoe hun beloning is opgebouwd. Uitzendbureaus zijn verplicht uitzendkrachten juist en volledig te informeren over loon, toeslagen en onkostenvergoedingen zoals die bij de inlener gelden. Dat zijn de beloningsonderdelen waar ook uitzendkrachten recht op hebben.

Per 1 april 2018:

  • Er worden maatregelen genomen om de kwaliteit van de vaststelling van de inlenersbeloning beter te borgen (invoering van enkele rekenregels).

Verder hebben de partijen afgesproken dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden om de prijs-kwaliteitverhouding voor de huisvesting van niet-permanent in Nederland wonende uitzendkrachten beter te reguleren.


Eén cao

De meeste uitzendkrachten in Nederland vallen onder de ABU-cao. Daarnaast is er nog de NBBU-cao voor uitzendkrachten. Deze NBBU-cao loopt ook tot en met 31 mei 2019. Het is de bedoeling dat beide cao’s voor uitzendkrachten vanaf 1 juni 2019 worden samengevoegd. Op korte termijn zal het overleg over harmonisatie worden vervolgd.
6.243 x bekeken
Deel dit artikel:
Contact

Flexspecialisten is gevestigd in het Flexhuis.


Bezoekadres: Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Postadres: Postbus 294, 5340 AG Oss

Telefoon: +31 (0)88 594 01 00

E-mail: info@flexspecialisten.nl

Solliciteer nu