Ontslagrecht door Wet werk en zekerheid niet vereenvoudigd

30 juni 2016
Ontslagrecht door Wet werk en zekerheid niet vereenvoudigd

De invoering van de Wet werk en zekerheid per juli 2015 heeft ervoor gezorgd dat de wetgever maar liefst één doelstelling heeft behaald, namelijk verlaging van de ontslagvergoedingen. Daarentegen is het voor werkgevers veel lastiger geworden personeel de hand te schudden. Gemiddeld vier van de tien ontslagverzoeken worden door rechters van de hand gewezen.

Harde cijfers  
De Wet werk en zekerheid heeft het arbeidsrecht ingrijpend veranderd en dient daarom zorgvuldig te worden geëvalueerd. De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) hebben om deze reden een onderzoek uit laten voeren door de Erasmus Universiteit van Rotterdam; het VAAN- VvA Evaluatieonderzoek WWZ.  


Vast meer  vast
De WWZ moest de drempel voor werkgevers verlagen om werknemers in vaste dienst te nemen. Dat lijkt niet gelukt. Flexkrachten stromen nauwelijks door naar vaste banen en vast is niet minder vast geworden. Uit onderzoek blijkt dat het aantal afwijzingen van ontslagverzoeken (niet gepubliceerde rechtspraak) meer dan verdubbeld is. Bij sommige rechtbanken verdrievoudigd en zelfs tot bijna verviervoudigd.


Kansrijk
Een ontslagprocedure op grond van disfunctioneren blijkt het minst kansrijk. Bij gepubliceerde rechtspraak wordt 79% afgewezen op deze grond.  Meer kans heeft de werkgever op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Inclusief pro forma verzoeken komt de kans op toewijzing neer op 43%.


Vaker schikken
Volgens het onderzoek treffen werkgevers en werknemers wel steeds vaker een schikking buiten de rechtszaal om. Er wordt bij schikkingen onder de WWZ wel een lagere vergoeding overeengekomen dan bij schikkingen voor de WWZ.

Het volledige evaluatieonderzoek


Bron: De Volkskrant


12.093 x bekeken
Deel dit artikel:
Contact

Flexspecialisten is gevestigd in het Flexhuis.


Bezoekadres: Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Postadres: Postbus 294, 5340 AG Oss

Telefoon: +31 (0)88 594 01 00

E-mail: info@flexspecialisten.nl

Solliciteer nu