Hoe navigeert de ABU met, en voor, haar leden door een onzeker economisch klimaat en complexere wetgeving? Hoe maken we samen werk van een meer inclusieve arbeidsmarkt? U leest het nu in het ABU beleidsplan 2024.

Speerpunten ABU beleidsplan 2024

In het plan leest u hoe de ABU ook in 2024 werkt aan hun missie om uitzenden en payrolling van waarde laten zijn voor de arbeidsmarkt.

Hierin staat de ambitie centraal om de maatschappelijk waarde van uitzendwerk te versterken en het doel om goed werkgeverschap verdere invulling te geven. Dit wordt onder andere gedaan met de naleving van de gedragscode. De lobby voor evenwichtige wet- en regelgeving – en uiteraard handhaving – zijn belangrijke ook speerpunten in het plan.

De ABU wil de positie van haar leden versterken door informatie en coaching te bieden. En uiteraard worden leden ondersteund bij de overgang naar het nieuwe toelatingsstelsel. Ook besteden we samen aandacht aan een toekomstbestendige strategie voor de uitzendbranche.

Lees online

U leest het volledige beleidsplan 2024 van de ABU hier.

ABU beleidsplan 2024