Samen werken aan een stabiele toekomst

Certificeringen

Certificeringen uitzendbranche

In Nederland is de uitzendbranche onderhevig aan verschillende wet- en regelgevingen om de rechten van zowel flexmedewerkers als werkgevers te beschermen. Om dit te waarborgen zijn er diverse organisaties die erop toezien dat uitzendondernemingen hun zaken goed op orde hebben. Flexspecialisten beschikt over certificeringen van de ABU, SNF en SNA (NEN 4400-1). Deze organisaties hanteren hoge kwaliteitsstandaarden die in lijn zijn met onze normen en waarden.

Met onze 30 jaar aan ervaring weten we bij Flexspecialisten precies wat er allemaal bij komt kijken om er voor te zorgen dat onze flexmedewerkers een fijne werk- en woonomgeving te bieden!

ABU

Flexspecialisten is al jarenlang lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Met ruim 500 leden vertegenwoordigt de ABU circa 65% van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Onze Algemeen Directeur Tom Sijpestijn is zo’n 20 jaar bestuurslid van de ABU geweest. Naast deze functie was hij jarenlang lid van de CAO-delegatie en momenteel zet hij zich nog steeds in voor de commissie ABU International.

ABU. Dat werkt voor iedereen beter.
De ABU wil uitzendwerk van waarde laten zijn voor de arbeidsmarkt. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van politiek en stakeholders om meer te doen dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving. ABU-leden vergroten kansen op de arbeidsmarkt en zij bieden hun uitzendkrachten toekomstperspectief. Uitzendkrachten vinden in ABU-leden integere werkgevers.

Voor opdrachtgevers zorgt uitzendwerk van kwaliteit ervoor dat zij wendbaar blijven en duurzaam kunnen groeien. Flexspecialisten kan dit als ABU-lid faciliteren door ervoor zorgen dat de juiste flexmedewerker, op het juiste moment, op de juiste plaats wordt ingezet.

SNF

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert het register van ondernemingen (uitzenders, werkgevers en huisvesters) die voldoen aan de norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij verzorgen als Flexspecialisten zelf geen huisvesting, maar we werken samen met vaste huisvestingspartners die SNF-gecertificeerd zijn.

Bij Flexspecialisten vinden we het belangrijk dat onze medewerkers na hun werkdag thuiskomen in een fijne woonomgeving. Alle woonlocaties voldoen dan ook aan alle gestelde eisen, denk hierbij aan: bezetting, ruimte, daglicht en verwarming, sanitair, hygiëne, voorzieningen, (brand)veiligheid, onderhoud, beheer, wifi en informatievoorziening.

Periodiek worden de woonlocaties door ons gecheckt om te controleren of alles nog in orde is, zodat wij onze mensen een fijne en veilige woonomgeving kunnen blijven garanderen.

SNA

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Het keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Wij vallen als uitzendorganisatie ook onder de reikwijdte van het keurmerk omdat Flexspecialisten ook arbeid ter beschikking stelt. Op basis van de wetgeving lopen beide partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan.

Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk beperkt wordt. Simpel gezegd, SNA-gecertificeerde organisaties hebben hun volledige (loon)administratie omtrent flexmedewerkers goed op orde. Op basis van de NEN-norm 4400-1 verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.