Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Flexspecialisten Werk! II B.V. en Werk! Personeelsdiensten B.V. zijn
gedeponeerd op 18 februari 2019 bij de Kamer van Koophandel onder nummers 51594536 en 10038248.

Algemene Voorwaarden Flexspecialisten Werk

De Algemene Voorwaarden van Flexspecialisten Formule Personeel en Flexspecialisten Formule I B.V.
zijn gedeponeerd op 18 februari 2019 bij de Kamer van Koophandel onder nummers 16077071 en
51594587.

Algemene Voorwaarden Flexspecialisten Formule

De Algemene Voorwaarden van Tempsolution Nederland B.V. zijn gedeponeerd op 1 maart 2019 bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 17196608.
De Algemene Voorwaarden van Flexspecialisten Tempsolution I B.V., Flexspecialisten Tempsolution II
B.V. en Flexspecialisten Tempsolution III B.V. zijn gedeponeerd op 18 februari 2019 bij de Kamer van
Koophandel onder respectievelijk de nummers 51594625, 51594420 en 59533277

Algemene Voorwaarden Flexspecialisten Tempsolution

De Algemene Voorwaarden van EU@work Payroll Services B.V. zijn gedeponeerd op 21 februari 2019 bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 09124790.

Algemene Voorwaarden van EU@Work Payroll Services B.V.