Veelgestelde vragen

FAQ

Elke dag zetten wij met Flexspecialisten ons volledig in voor één doel: jou aan leuk werk helpen. We regelen veel voor je, maar het is belangrijk dat je zelf ook van een aantal zaken op de hoogte bent. Over contracten, pensioenopbouw en vakantiedagen bijvoorbeeld.

In deze FAQ zetten we de meest gestelde vragen hierover op een rij. Met de antwoorden uiteraard.

1. Medefinanciering van Zorgtoeslag
2. Onjuiste werkuren in de P4F-applicatie
3. Belasting op vergoeding
4. Vakantietoeslag: Vakantiegeld en vakantiedagen
5. Extra werk in het weekend
6. Ziekteverzekeringspas
7. Snelheidsovertredingen

 

1. Medefinanciering van Zorgtoeslag

Wat is dit?
Dit is een terugbetaling van een deel van de kosten van een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Als de verzekerde een laag inkomen heeft en aan andere voorwaarden voldoet (lees hieronder), heeft deze persoon mogelijk recht op Zorgtoeslag. Hierdoor zullen de uitgaven voor de ziektekostenverzekering niet zo’n zware last voor degene zijn.

Wie heeft er recht op?
De Belastingdienst heeft verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan om ​​Zorgtoeslag te ontvangen:

  • U moet minimaal 18 jaar oud zijn (minderjarigen hoeven geen zorgverzekering te betalen, dus ze kunnen geen vergoeding voor een deel van de verzekeringskosten aanvragen);
  • U moet een Nederlandse zorgverzekering hebben;
  • Uw inkomen (en mogelijk dat van uw partner) kan niet te hoog zijn.

Voor 2024 is het maximale bedrag aan toeslag / subsidie ​​voor Zorgtoeslag ziektekostenverzekering in Nederland €123 per maand.
De toeslag kan worden verkregen door degenen wiens totale bruto-inkomen in Nederland en andere landen in 2024 niet hoger is dan €26.500 euro.
Als uw bruto-inkomen in 2024 hoger is dan €26.500 euro, dan wordt uw maandelijkse Zorgtoeslag / subsidiebedrag proportioneel verlaagd.

Hoe aan te vragen?
Flexspecialisten rapporteert elk van de nieuw aangeworven werknemers bij de Belastingdienst. De desbetreffende afdeling van deze instelling verifieert, de namens de werknemer ingediende aanvraag, en neemt beslissingen over deze persoon. De werknemer ontvangt de beslissing per brief op het geregistreerde adres. Dit gebeurt binnen enkele dagen tot enkele weken vanaf de datum van het indienen van de aanvraag. Het besluit bevat onder meer informatie over het verwachte bedrag van de financiering voor een bepaald kalenderjaar.
Houd er rekening mee dat deze beslissing kan veranderen, waardoor eerder ontvangen bedragen moeten worden terugbetaald. Informatie over de noodzaak om geld terug te geven wordt ook per post aan de werknemer verstrekt.

Waar moet je rekening mee houden?
Flexspecialisten is niet verantwoordelijk voor beslissingen van Belastingdienst. Wij kunnen echter ook geen invloed uitoefenen op de beslissingen van de instelling.

2. Onjuiste werkuren in de P4F-applicatie

Wat is dit?
Iedere medewerker moet de Plan4Flex-applicatie op het mobiele apparaat (Ipad of telefoon) geïnstalleerd en geactiveerd hebben en dient de inhoud regelmatig te controleren.
Binnen de applicatie vindt u alle werknemersdocumentatie, d.w.z. arbeidsovereenkomsten, loonstroken en meer. De applicatie is ook het belangrijkste communicatie-instrument tussen Flexspecialisten en de werknemer.

Urenrapport
Dit is het rapport dat door Plan4Flex wordt weergegeven met betrekking tot het aantal gewerkte uren in de vorige week. Vanwege het complexe proces van het verwerken van werkuren, kunnen er fouten zijn gerelateerd aan het aantal uren dat in het rapport wordt weergegeven. Met andere woorden: het rapport kan fouten bevatten. In geval van discrepantie wordt de tijd gecorrigeerd.

Waar moet je rekening mee houden?
Het niet gebruiken van P4F haalt de noodzaak niet weg om de documentatie te lezen en een reactie te nemen wanneer de situatie dit vereist, bijvoorbeeld bij het ondertekenen van documenten.

3. Belasting op vergoeding

Wat is dit?
In Nederland is de basis voor het berekenen van de belasting het bruto jaarinkomen. Daarom verrekenen we zeker eenmaal per jaar onze belasting. Om te voorkomen dat u een keer per jaar veel belasting betaalt, betalen we bij elke betaling jaarlijkse belastingvoorschotten. De bijdragen worden berekend op basis van het geschatte jaarinkomen.

Hoeveel belasting betaal ik? 

Schaal

Inkomen

Taks tarief

1.

Tot €73.031

36,93%

2.

Vanaf €73.031

49,50%


Waar kan ik informatie vinden over het afgetrokken bedrag van belasting?
Informatie over het bedrag aan afgetrokken belasting (in %) vindt u bovenaan de loonstrook.

Waar moet je rekening mee houden?
Het bedrag aan loonheffing wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Als de werknemer bedenkingen heeft bij het bedrag van de betaalde belasting, kan hij of zij beroep doen bij het bovengenoemde kantoor. Flexspecialisten heeft geen effect op het bedrag van de belasting die werknemers moeten betalen.

4. Vakantietoeslag: Vakantiegeld en vakantiedagen

Vakantiegeld; wat is dit?
Vakantiegeld in Nederland is verschuldigd aan elke werknemer die legaal in het land werkzaam is en bedraagt ​​exact 8,33% van het bruto jaarinkomen.

Wanneer wordt het uitbetaald?
De vakantietoeslag kan op verschillende manieren door de werkgever worden betaald. Flexspecialisten betaalt dit bedrag per week of per jaar.

Waar kan ik informatie vinden over de loonstrook?
Informatie over het bedrag aan afgetrokken belasting (in %) vindt u bovenaan de loonstrook.

Vakantiedagen; wat is dit?
Vakantiedagen is een vakantietoeslag, afhankelijk van de tijd die je in een bepaald bedrijf hebt gewerkt. Deze aanvulling is een percentage van het bruto weekloon uitgedrukt in uren.

Wanneer wordt het uitbetaald?
Vakantiedagen kunnen worden uitbetaald in geval van verlof van een werknemer of als aanvulling op de huidige week tot maximaal 40 werkuren. Het totaalsaldo vakantiedagen wordt gereserveerd op de loonstrook.

5. Extra werk in het weekend
Als weekendwerk mogelijk is, ontvangen werknemers informatie via de P4F-applicatie. Om u in het weekend voor werk te kunnen aanmelden, kunt u communiceren via de P4F-applicatie.

6. Ziekteverzekeringspas
Iedereen die legaal in Nederland woont of werkt, moet een ziektekostenverzekering betalen. Werknemers die onze collectieve verzekering gebruiken, kunnen ook een verzekeringskaart verwachten. Vanwege het aantal verzekerden kan het langer duren om de kaart door de verzekeraar te verzenden. Dit verandert niets aan het feit dat de werknemer verzekerd is.
Als u medische hulp nodig heeft, kunt u een BSN-nummer gebruiken of een kopie van uw verzekeringspolis krijgen bij Flexspecialisten. In geval van lange wachttijden of vernietiging van de huidige kaart, kunt u op verzoek van de werknemer een verzoek om een ​​andere verzekeringskaart sturen.

7. Snelheidsovertredingen

Waarom?
Voor ieders veiligheid wordt van iedere bestuurder verwacht de verkeersregels te respecteren en in acht te nemen.

Wanneer?
Het is mogelijk dat een vertraging is tussen de gemaakte verkeersovertreding en het moment dat de boete wordt toegestuurd. Dit ontheft de veroorzaker van de boete niet van zijn verplichting om verantwoording voor de boete te nemen en deze te betalen.

Waar moet je aan denken?
Om verwarring te voorkomen over de persoon die aansprakelijk is voor de betreffende boete, wordt de bestuurder van het voertuig geregistreerd voor ieder gebruik van de auto.
Elke auto is uitgerust met een chiplezer, welke middels een tag geactiveerd wordt door deze tegen de lezer te houden voordat u gaat rijden.

Meer vragen? Geen probleem, neem dan gerust direct contact met op ons!