PRIVACY STATEMENT Flexspecialisten

Januari 2023

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid.

De persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming ) hieraan stelt.

Flexspecialisten Holding N.V. gevestigd op de Raadhuislaan 30 te Oss met Kamer van Koophandel nummer 51594420 is een toonaangevende speler op het gebied van flexwerk in de sectoren Food en Logistiek.

Flexspecialisten is actief in de volgende disciplines HR advies, training & opleidingen, Werving & selectie, uitzenden, detacheren en Payrolling. Deze privacy policy is voor u van toepassing als u aan ons voor een van onze activiteiten informatie verstrekt.

Cookies
Om goed te functioneren maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina’s die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser. Wees u ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden.

Gebruik persoonsgegevens
Uw gegevens worden op verschillende manieren verzameld. Dit gebeurt zodra u gegevens op onze website invult, wanneer u per mail of telefonisch gegevens aan ons verstrekt of bijvoorbeeld bij het inschrijven bij een van onze vestigingen.

Wij verzamelen uw gegevens om verschillende redenen bijvoorbeeld omdat wij een wettelijk verplichting hebben, uw gegevens worden gebruikt voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten of om onze diensten beter op u af te stemmen. Door het verzamelen van persoonsgegevens proberen wij, met uw toestemming, de kwaliteiten van de werknemer en wensen van de werkgever zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De volgende gegevens worden bij inschrijving gevraagd:

  • Contactgegevens, NAW gegevens (naam, adres en woonplaats), leeftijd, geboortegegevens, geslacht, gegevens Identiteitsbewijs: nationaliteit, BSN nummer, werkvergunning
  • Curriculum Vitae (CV) met informatie over opleiding, stages en werkervaring. Gegevens over Opleidingen en trainingen.
  • Gegevens over beschikbaarheid en referenties.

Indien er een dienstverband wordt aangegaan wordt er nog aanvullende informatie gevraagd voor de salaris en verzuim administratie.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en relevante informatie.

Rechten
U heeft het recht om geïnformeerd te worden wat er met uw persoonsgegevens gedaan wordt en waarom het van belang is dat wij deze van u ontvangen. U heeft het recht op inzage en rectificatie uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen, zolang er geen wettelijke verplichting is om deze te bewaren. Verder heeft u het recht op beperking van de verwerking. Indien gewenst zullen wij uw gegevens in een gangbare, gestructureerde vorm overdragen (dataportabiliteit). U heeft het recht om bezwaar te maken  tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij het verstrekken van de gegevens geeft u toestemming dat wij deze gegevens voor de benoemende doeleinden mogen gebruiken u heeft het recht om deze toestemming in te trekken.

Andere Partijen
Naast Flexspecialisten holding N.V. verstrekken wij uw gegevens ook aan derde partijen indien hier noodzaak voor is. Te denken valt bijvoorbeeld aan de verwerking van (loon)administratie of opdrachtgevers die banen aanbieden waarin u geïnteresseerd kunt zijn. Deze partijen dienen zich te houden aan de verplichtingen welke contractuele zijn vastgelegd en andere geheimhoudingsverplichtingen. De verstrekking van de persoonsgegevens gebeurt alleen op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartijd
Indien u zich bij ons inschrijft zullen wij uw persoonsgegevens 2 jaar bewaren. Na 2 jaar zullen wij uw schriftelijke toestemming vragen om verlenging van nogmaals 1 jaar.

Bij het inschrijven geeft u ook uw identiteitsgegevens. Indien er door u geen toestemming is gegeven om uw gegevens langer te bewaren, en er geen sprake is van een dienstverband, zullen wij uw identiteitsgegevens maximaal 1 jaar bewaren.

Uit ervaring weten wij dat de eerste uitzending vaak niet de laatste is. Wij willen een optimale dienstverlening leveren en zaken efficiënt verwerken (geen dubbel werk).

Als u bij ons in dienst bent/geweest moeten wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen die hieraan zijn gesteld. Wij zullen uw persoonsgegevens tot twee jaar na einde dienstverband bewaren. Bepaalde persoonsgegevens hebben een langere bewaartermijn, te denken valt aan gegevens welke wij in het geval van fiscale verplichtingen dienen te verstrekken.

Gegevensbeveiliging
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. De aan ons verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Hiervoor gelden strikte procedures en zijn veiligheids maatregelen getroffen.

Wijzigingen
Mochten er wijzigingen zijn aan dit regelement dan zal de meest recente versie beschikbaar zijn op onze website.
Op dit statement is het Nederlands recht van toepassing.

Datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Flexspecialisten dan kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.