Tom Sijpestijn (commissie ABU International): “Arbeidsmigratie moet doordacht en samen opgepakt worden”. Van politiek Den Haag tot vakbonden en van opdrachtgevers tot ABU-leden. Voor goed georganiseerde arbeidsmigratie is betrokkenheid van alle stakeholders nodig. Om daarin het voortouw te nemen, heeft ABU International het Masterplan Arbeidsmigratie opgesteld.

“Internationale medewerkers voegen grote waarde toe aan de Nederlandse economie. Sterker nog, we kunnen niet meer zonder ze”, zegt Tom Sijpestijn, directeur van Flexspecialisten. “Toch staat arbeidsmigratie vaak helaas nog in een negatief daglicht. Er is geen samenhangende aanpak die door de hele keten gedragen wordt. En de inspanningen van ABU-leden om tot zorgvuldige arbeidsmigratie te komen, worden niet of nauwelijks gezien. Om dit te veranderen, wordt begin 2023 ons Masterplan Arbeidsmigratie gepubliceerd. Als ABU nemen wij het initiatief om werk en welzijn van arbeidsmigranten te verbeteren.”

Het masterplan moet ertoe leiden dat de ABU op het dossier arbeidsmigratie in de markt zichtbaar en erkend onderscheidend is. “Om beter te begrijpen waar de schoen wringt, zijn we met alle stakeholders in gesprek gegaan. Wat zijn de verwachtingen? En wat vinden jullie eigenlijk van ons? Daar zijn verschillende speerpunten uitgekomen en een routekaart met actiepunten”, legt Sijpestijn uit. “Zo willen we onder andere het ABU-keurmerk versterken. Enige tijd terug hebben we al de verplichte Fair Employment Code opgesteld, die bovenop wet- en regelgeving en de cao aan internationale medewerkers extra zekerheden biedt. Een belangrijke stap, waar we duidelijker over moeten communiceren. De samenleving kijkt over onze schouders mee, maar weet nog te vaak niet waar we ons sterk voor maken.”

APK-keurmerk

Daarnaast is verdere verbetering van de kwaliteit van huisvesting natuurlijk een belangrijk speerpunt, gaat Sijpestijn verder. “Met het certificaat van de Stichting Normering Flexwonen worden huisvestinglocaties nu jaarlijks gecheckt en voorzien van een ‘APK-keurmerk’. Ons doel is de markt beter en eerlijker te laten functioneren en meer goede huisvesting voor arbeidsmigranten te creëren. Maar dat kunnen we niet alleen. De gehele keten moet meewerken om tot een oplossing te komen. Met het masterplan hebben we een duurzame planning opgesteld, voor de langere en kortere termijn. Komt iemand zonder werk te zitten? Dan blijft de huisvesting behouden, zodat hij of zij niet zomaar op straat komt te staan. Een aanpassing die zorgt voor verminderde afhankelijkheid en betere bescherming van de internationale medewerker.”

Uitgebreide voorlichting 

Om eerlijk, veilig en gezond werk te bieden, is onder andere duidelijke voorlichting belangrijk. “We hebben onszelf verplicht tot een uitgebreide voorlichting voor internationale medewerkers, in alle talen. Hoe ziet de reis naar Nederland eruit? Waar kom je te wonen? Wat zijn de kosten? Wat zijn je inkomsten? Die duidelijkheid is ontzettend belangrijk. We willen ons bovendien nog meer inzetten voor het welzijn en de vitaliteit van internationale medewerkers. We bieden van alles aan, zonder verplichting, van zorgverzekering tot huisvesting. En om het risico op schulden te verkleinen, hebben we onlangs een loongarantie opgenomen in de cao. De eerste twee maanden na aankomst in Nederland ontvangt iedere internationale medewerker, met of zonder werk, minimaal het minimumloon om vaste lasten te kunnen dragen. Dat is echt een baanbrekende stap die wij als ABU International hebben gezet.”

Onlangs nam Sijpestijn na ruim 21 jaar afscheid van het ABU-bestuur. “Gelukkig is er in die jaren veel veranderd”, blikt hij terug. “Toen de eerste arbeidsmigranten in 2000 naar ons land kwamen, was er helemaal niets voor ze geregeld. Voor tijdelijke werkvergunningen moest ik met een schoenendoos vol papieren naar Den Haag om een stempel te krijgen. De ABU heeft het altijd opgenomen voor de internationale medewerkers. Zo is er inmiddels een aparte paragraaf arbeidsmigranten in de cao waarmee ze de gewenste erkenning hebben gekregen als aparte uitzendgroep. Maar mensen vergeten weleens dat vijftig procent van de internationale medewerkers geen uitzendkracht is. De ABU kan dit dus niet alleen. Het reguleren van arbeidsmigratie moet doordacht en samen met alle stakeholders opgepakt wordt.”

De zes speerpunten van het Masterplan Arbeidsmigratie

  • Versterking van het ABU-keurmerk
  • Investeren in gezond, eerlijk en veilig werk
  • Een verdere verbetering van de kwaliteit van huisvesting
  • Meer opleidingen voor en doorstroom van internationale medewerkers
  • Meer aandacht voor welzijn en vitaliteit
  • Circulaire migratie als gedragen beleidsinstrument