Flexspecialisten is sinds jaar en dag lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Algemeen directeur Tom Sijpestijn levert een actieve bijdrage door zich in te zetten voor een positieve uitzendomgeving. Onlangs is het nieuwe beleidsplan voor 2020 gepresenteerd. Het mooie voorwoord van Sieto de Leeuw en Jurriën Koops willen we u niet onthouden. Bron: Kennisbank beleidsplan ABU

De waarde van uitzendwerk en payrolling zijn en blijven groot. Uitzendwerk maakt voor veel mensen het verschil tussen meedoen en niet meedoen in de maatschappij. Om de best gereguleerde vorm van externe flexibiliteit te blijven, werkt de ABU met zijn leden continu aan de kwaliteit van uitzendwerk. Nodig en noodzakelijk. Om onze markt te verbeteren. Om ons maatschappelijk draagvlak te verbreden. Ook in 2020 wil de ABU waar het kan offensief opereren. Dat kan alleen door zelf geloofwaardig en kritisch stelling te nemen tegen zaken die niet goed gaan in onze branche en actief de dialoog te zoeken voor het realiseren van oplossingen.

We zien dat de waarde van werk onder druk komt te staan. Ook nu weer bij de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans. Veel opdrachtgevers vluchten naar ongereguleerde vormen van flexibele arbeid. Gelukkig horen we ook een ander geluid: steeds luider klinkt de roep om de waarde van werk opnieuw te waarderen. Waarom? Omdat werk ertoe doet in het leven van mensen. Het geeft voldoening en – mits goed geregeld – waardigheid. Bovendien is iedereen hard nodig op de arbeidsmarkt.

Het bestuur van de ABU heeft de waarde van uitzendwerk onder de loep genomen en de contouren van een visie geschetst. In 2020 gaan we in gesprek met onze leden en stakeholders om te bepalen: hoe vinden we met elkaar dat uitzendwerk er in 2025 moet uitzien? Hoe zorgen we ervoor dat goed geregeld uitzendwerk de plaats en erkenning krijgt die het verdient? Een mooie uitdaging die bovendien richting geeft aan onze activiteiten waarover u in dit beleidsplan alles leest.

Het blijft niet bij praten. 2020 wordt een belangrijk jaar voor onze branche. Immers: minister Koolmees gaat onze basis die twintig jaar geleden is vastgelegd in het uitzendregime en de Waadi evalueren. En dat is nodig. De arbeidsmarkt en uitzenden zijn in de tussentijd veranderd. De commissie-Borstlap kwam begin 2020 met adviezen om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook deze adviezen raken de uitzendbranche.

Kwaliteit is de basis van onze strategie. Dat maakten we in 2019 waar in de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten en de introductie van een extra lidmaatschapseis tegen discriminatie. In 2020 gaan we verder op de ingeslagen weg: zo scherpen we de criteria van ons ABU-keurmerk verder aan en ondersteunen we onze leden in het juist toepassen van wet- en regelgeving.

Het voeren van een kwaliteitsstrategie is de enige manier om uitzendwerk blijvend van toegevoegde waarde te laten zijn voor de arbeidsmarkt. We kunnen dit niet vaak genoeg herhalen. Tegelijkertijd kunnen we de ogen niet sluiten voor het malafide deel van de branche. Deze problematiek vraagt om oplossingen. De ABU neemt het voortouw om de kwaliteit van de uitzendbranche te verbeteren, maar kan dit niet alleen. Vandaar onze oproep: leden, opdrachtgevers, vakbonden en overheid ga met ons in gesprek. Want samen staan we sterker in het herwaarderen van de waarde van werk. De waarde van uitzendwerk.

Sieto de Leeuw Jurriën Koops 

Bron: Kennisbank beleidsplan ABU