De waarde van uitzendwerk is groot. Niet alleen voor de Nederlandse arbeidsmarkt en werkgevers, maar vooral voor de uitzendkrachten zelf. Dat blijkt uit de cijfers die wij in deze factsheet op een rij hebben gezet. Het is een uniek document, dat is samengesteld op basis van de nieuwste cijfers uit de Uitzendmonitor van onderzoeksbureau KBA Nijmegen en andere relevante cijfers uit onderzoeken van SEO Onderzoek, SCP, CBS, Blauw Research/Muzus en TNO.

Met behulp van de nieuwe cijfers uit de Uitzendmonitor wordt in deze uitgave inzicht gegeven in de samenstelling van de groep uitzendkrachten en in de ontwikkelingen in uitzendbanen. Uitzendbanen en uitzendkrachten worden in een reeks van jaren gevolgd. Cijfers van het CBS zijn daarbij gecombineerd met cijfers van de Polisadministratie van UWV. De cijfers in de Uitzendmonitor 2019 gaan over 2018 en geven daarnaast de trends weer vanaf 2007. De analyses voor de Uitzendmonitor zijn uitgevoerd door KBA Nijmegen, in opdracht van de ABU. Onderzoeksbureaus Blauw Research/Muzus hebben samen in 2019 onderzoek gedaan naar de motieven, behoeften en tevredenheid van uitzendkrachten. 1.600 uitzendkrachten deden hieraan mee. De belangrijkste cijfers zijn in deze uitgave te vinden, evenals de belangrijkste cijfers uit het onderzoek dat SEO uitvoerde naar de maatschappelijke waarde van uitzendwerk voor de Nederlandse arbeidsmarkt en economie.

Lees hier de gehele factsheet.