Nu de tweede golf zich heeft aangediend is de druk en de spanning op de organisatie BV Nederland opgevoerd. Waar in de ene branche deuren sluiten, komt men in de andere branche handen te kort. De vraag om extra personeel in de distributie en logistiek stijgt, enerzijds omdat mensen ziek worden of de quarantaineperiode opgevangen moet worden, anderzijds vanwege drukte in de online stores en bevoorraden van de supermarkten.

Flexspecialisten heeft geanticipeerd op het snelgroeiend aantal besmettingen en een eigen teststraat ingericht om middels PCR- en sneltesten de flexkrachten op ieder gewenst moment te kunnen testen. Dezelfde werkdag hebben we de uitslagen binnen en zo zijn we in staat om te anticiperen op de planningen, maar ook hopen we een stukje onrust bij onze flexkrachten weg te nemen. We zijn allen verplicht onze verantwoording te nemen, alleen zo krijgen we Covid-19 onder controle.

Hebben we geleerd van de eerste coronagolf? Uiteraard, maar de veranderingen en onduidelijkheden over wet- en regelgeving vragen heel wat aandacht van de directie en snel schakelen van interne managers evenzo. Flexspecialisten is al 27 jaar een actieve speler in de distributie en logistiek, we zijn wel wat gewend dachten we. De zorg voor onze mensen heeft altijd bovenaan gestaan en dat deze tijd om andere invullingen van protocollen vraagt moge duidelijk zijn. In een razend tempo is communicatie opgesteld, zodat al onze flexkrachten in hun eigen taal continue geïnformeerd worden. Zowel digitaal als via drukwerk communiceren we in meerdere talen om iedereen op de hoogte te brengen van de (ver)nieuw(d)e regelgeving. Flexibel werken en inzetbaarheid mogelijk maken waarbij de RIVM-regels worden gehandhaafd en tevens de protocollen van onze opdrachtgevers worden nageleefd is een hele puzzel. Het vraagt van iedereen extra inzet, uithoudingsvermogen en tolerantie. 

Die tolerantie brengt ons op het punt dat we in samenspraak met onze recruitmentkantoren in Polen en Roemenië hebben geschakeld over hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de flexkrachten een veilige aankomst kunnen garanderen. Met een uitbreiding van de vervoerscapaciteit, mondkapjes en minder personen per bus waren we er niet. Onze opdrachtgevers hebben hun regels ook aangescherpt na de onlangs gehouden persconferentie. Omdat Flexspecialisten het gehele recruitmentproces en vervoer in eigen beheer heeft maar ook samenwerkt met gecertificeerde huisvestingpartners konden we met korte lijnen een volgende stap toevoegen in het veiligheidsprotocol. Maandag 26 oktober was de teststraat bij het hoofdkantoor in Oss een feit.