Vorige week was het diversity day. Maar wat is discriminatie? En hoe we kunnen we het tegen gaan? Bij discriminatie wordt verschil gemaakt op basis van kenmerken die er niet te doen. Het is discriminatie als een persoon een baan niet krijgt wegens zijn of haar godsdienst, afkomst of geaardheid. Dit zien we ook helaas gebeuren in de uitzendbranche. Het is tijd om ‘nee’ te zeggen tegen arbeidsdiscriminatie en ‘ja’ tegen een diverse arbeidsmarkt.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft in 2018 een verkennend onderzoek gedaan naar discriminatie bij de beantwoording van specifieke verzoeken van werkgevers die op zoek zijn naar personeel. De ABU is belangenbehartiger van uitzendbureaus in Nederland. ABU-leden moeten voldoen aan opgestelde gedragsregels ter voorkoming van discriminatie. Uit het onderzoek in opdracht van de AUB (Store Support, 2018) bleek dat 87% van de discriminerende verzoeken op basis van etniciteit niet werd gehonoreerd.

In het Mystery calling onderzoek van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2019 is te zien dat 60% van de discriminerende verzoeken op basis van etniciteit van opdrachtgevers wordt niet gehonoreerd. 40% van de uitzendbureaus in de steekproef honoreert het discriminerende verzoek wel.

De grotere uitzendbureaus (met 100 of meer medewerkers) in de steekproef wijzen 59% van de discriminerende verzoeken af, de uitzendbureaus van gemiddelde grootte (10 t/m 99 werknemers) in de steekproef wijzen 62% van de discriminerende verzoeken af en de kleine uitzendbureaus (0 t/m 9 werknemers) in de steekproef wijzen 59% van de discriminerende verzoeken af. Er zit verbetering in maar wat kunnen we doen om arbeidsdiscriminatie nog meer kenbaar te maken en tegen te gaan?

Er is vanuit de ABU een meldpunt Discriminerende verzoeken en ze hebben de campagne: Werk jij mee? Zeg ‘nee’ gevoerd om meer aandacht te generen tegen discriminatie. In 2020 is het wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie aan de tweede kamer voorgelegd. Het voorstel verplicht om arbeidsdiscriminatie bij de werving en selectie van werknemers te voorkomen. Hiervoor moet een werkwijze in het leven worden groepen, waaruit moet blijken dat de procedure van werving en selectie is gebaseerd op de functie relevante functie-eisen, inzichtelijk/ controleerbaar en systematisch is ingericht. Deze verplicht geldt dus ook voor intermediairs. Daarbij wordt zelfs van een inlener verwacht dat zij controleren of de intermediair bij de werving en selectie inderdaad beleid hanteert dat discriminatie voorkomt.

Wij als Flexspecialisten kijken naar de kwaliteiten, vaardigheden en ervaringen van onze kandidaten ongeacht de afkomst. Wij geloven dat Flexspecialisten de meest geschikte kandidaten op de juiste plek kunnen plaatsen. Wij denken graag mee met onze opdrachtgevers, maar wijzen deze ook op de do’s en don’ts bij het opstellen van vacatureteksten. Sommige verwijzingen zijn namelijk niet toegestaan. De Nederlandse wetgeving beschermt burgers tegen discriminatie. Wij proberen onze continuïteit in kwaliteit te handhaven door de intercedenten te trainen en scholing aan te bieden in het herkennen van en omgaan met discriminerende verzoeken. Zo kunnen zij dit onderwerp ook bespreekbaar maken bij de opdrachtgevers.

Kortom we zien verbeteringen, maar Flexspecialisten blijft zich toch inzetten voor een arbeidsmarkt zonder discriminatie. Iedereen is welkom bij Flexspecialisten. Wij kijken naar kwaliteiten en vaardigheden van een kandidaat om zo de juiste verbinding te maken tussen flexwerkers en opdrachtgevers.