Bij Flexspecialisten vinden wij het belangrijk dat onze flexmedewerkers na hun werkdag thuiskomen in een fijn huis. Om dit te waarborgen, zijn al onze woningen SNF (Stichting Normering Flexwonen) gecertificeerd. Deze organisatie hanteert strakke richtlijnen voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Nieuwe woonlocaties worden gecontroleerd door een onafhankelijke auditeur die vaststelt dat deze voldoen aan de gestelde normen. Denk hierbij aan de bezetting, voldoende woonruimte, goede faciliteiten en (brand)veiligheid. Doorlopend blijven wij de woningen controleren en zorgen we ervoor dat deze netjes, functioneel en veilig blijven. Maar, daar houdt het niet bij op.

Alle woonlocaties worden jaarlijks ook opnieuw gecheckt door de onafhankelijke auditeur, die controleert of wij onze zaken goed op orde hebben én houden. Waar er tot enkele jaren terug nog steekproefsgewijs gewerkt werd, vereist de SNF nu een jaarlijkse 100%-controle van de woonlocaties. Recent zijn er weer een aantal woonlocaties gecheckt en deze zijn allemaal weer volledig goedgekeurd.

Ondanks dat dit een behoorlijke inspanning vraagt van ons als onderneming, juichen wij dit toe! Alleen op deze manier bannen wij malafide uitzendondernemingen en huisvesters uit onze branche.

Wil je meer weten over SNF en onze andere certificeringen? Je leest het hier!

SNF Gecertificeerde huisvesting arbeidsmigranten