Op 1 juli 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon verhoogd. Na de verhoging van 1 januari 2024, gaat het nu stijgen met 3,08%. Concreet betekent dit dat het wettelijk minimumloon voor volwassenen (21 jaar en ouder) vanaf 1 juli € 13,68 is. Voor werkenden jonger dan 21 jaar gelden de nieuwe minimumjeugduurlonen.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

Minimumuurloon per 1 juli 2024

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Minimumloon