Kwaliteit

ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen)

Met ruim 450 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie ABU meer dan 60 procent van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. De 450 leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. De ABU laat zijn stem horen bij de overheid, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, politici en regionale overheden. Onze Algemeen Directeur dhr. T.Y.M. Sijpestijn maakt al jaren deel uit van het bestuur van ABU.

 

VRO     
Flexspecialisten is VRO gescreend. Dit wil zeggen dat wij regelmatig gecontroleerd worden door de Vereniging Registratie Ondernemingen (VRO). De Belastingdienst en Bedrijfsverenigingen kwamen in de jaren tachtig tot de conclusie dat er op grote schaal werd gefraudeerd. Om dat misbruik aan te kunnen pakken werden antimisbruik wetten ingevoerd. Stichting VRO hanteert een uitgekiend systeem om bonafiditeit van ondernemingen vast te stellen.

 

Stichting Normering Flexwonen
De ABU heeft Flexspecialisten bekroond met de verklaring van registratie. Het keurmerk is ontwikkeld voor huisvesting van arbeidsmigranten. Wij gaan goed en verantwoord om met onze huisvesting en alle locaties voldoen aan alle gestelde eisen, zoals aandacht voor brandveiligheid, goede sanitaire voorzieningen en voldoende woonruimte.

 

NEN 4400-1 certificaat

Flexspecialisten is in het bezit van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA)


Wij hanteren de ABU CAO voor Flexkrachten. Controle op juistheid CAO en correcte betalingen geschiedt twee maal per jaar door bovengenoemde instanties (o.a. VRO). Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. Daarom is er sinds 2007 één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder) aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeel) administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden. Via de website www.normeringarbeid.nl zijn alle gecertificeerde ondernemingen te bekijken, uiteraard staan wij ook op deze lijst.

 

Erkend leerbedrijf (SBB)      
Flexspecialisten is erkend leerbedrijf voor meerdere opleidingen.

 

Sinds 1 januari 2015 is er één landelijk beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). We leiden MBO-studenten op en begeleiden ze bij hun stages. Als praktijkopleider hebben we een begeleidende en opleidende rol. We brengen vakkennis over en stimuleren de student om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn leerproces en zijn functioneren als medewerker.

Contact

Flexspecialisten is gevestigd in het Flexhuis.


Bezoekadres: Raadhuislaan 30, 5341 GM Oss

Postadres: Postbus 294, 5340 AG Oss

Telefoon: +31 (0)88 594 01 00

E-mail: info@flexspecialisten.nl